Specyfikacja techniczna urządzeń z rodziny U9 (link)

Certyfikat zgodności EU-RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU (link)

Deklaracja zgodności EU-RED (link)